Privacy Statement

Op deze pagina vindt u het Privacy Statement van Profinta.

——————————————————————————–

Privacy Statement van Profinta

In dit Statement zet Profinta uiteen hoe wordt omgegaan met de persoonsgegevens die Profinta in contact met u verkrijgt. Profinta voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Profinta neemt de privacy van haar klanten en bezoekers op de site serieus. Alle gegevens die door de bezoeker op de site worden verstrekt, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Profinta zal de verstrekte informatie niet verhuren, verkopen, uitlenen, noch op een andere wijze openbaar maken, tenzij de bezoeker hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.

Verzamelde persoonsgegevens

Profinta doet haar uiterste best om uw gegevens te beschermen. Profinta heeft persoonsgegevens nodig om de dienstverlening richting u te waarborgen. Profinta verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Profinta en/of omdat u deze zelf aan Profinta verstrekt.

Profinta verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verstrekken van door u gevraagde informatie;
  • Het kunnen uitvoeren van een intakegesprek;
  • Het verlenen en factureren van de diensten van Profinta;
  • De afhandeling van de overeenkomst met u;
  • Om op uw verzoek contact met u op te kunnen nemen.
Beveiliging

Bij gebruik en gegevensoverdracht van de website gebruikt Profinta het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van enkel analytics cookies. Zie voor meer uitleg over cookies onze cookieverklaring.

Bewaartermijn gegevens en inzage

Zodra de dienstverlening van Profinta eindigt dan bewaart Profinta sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Profinta verwijdert gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigt Profinta alle gegevens.

U heeft het recht om inzage van de gegevens die Profinta van u heeft nadat uw de dienstverlening bij Profinta hebt beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij Profinta. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Profinta u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoekt Profinta om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van uw privacy. Profinta zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Delen met anderen

Profinta verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Externe links

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de website van Profinta verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Profinta heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is.

Dit Privacy Statement van Profinta heeft alleen betrekking op uw gegevens die verkregen zijn door Profinta. Profinta accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Gegevens inzien en aanpassen

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Gebruik hiervoor het emailadres info@profinta.nl, zoals ook vermeld bij het Contactformulier. Om misbruik te voorkomen kan Profinta u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden doorgevoerd op deze pagina.

——————————————————————————–
Voor vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van het Contactformulier.