Achtergrond

Hoe is Yvonne van Barreveld tot mental organizing gekomen?

In de praktijk van Professional Organizing heeft Yvonne gemerkt dat mensen vaak hele goede ideeën hebben, maar dat de uitvoering daarvan op de één of andere manier niet van de grond komt.
Blijkbaar zijn er beperkingen of gevoelens die verhinderen dat plannen tot uitvoer komen. Vaak is het gevoel van onvoldoende informatie of helderheid reden om geen beslissingen te nemen. Eigenlijk een vorm van angst die wordt gevoed door onzekerheid. Of u raakt met uw gedachten in een vicieuze cirkel en komt er alleen niet meer uit.

In de praktijk is ook gebleken dat het zeer constructief kan zijn om met iemand over deze plannen of ideeën te kunnen praten. Om zaken die bij u mentaal spelen pragmatisch te ordenen, om het juiste gevoel helder te krijgen. Te komen tot het overzicht en het inzicht, dat nodig is om de juiste beslissingen te nemen. Om te beginnen met de realisatie.

Uit de praktijk blijkt ook dat mensen in de directe omgeving hiervoor liever niet worden gevraagd. Ze zijn te betrokken, hebben mogelijk een vooringenomen mening, of staan niet geheel onpartijdig tegenover het idee. Ook kan het zijn dat de plannen een wijziging betreffen die in de directe omgeving tot onnodige onrust zou kunnen leiden. Veel redenen om juist iemand van buitenaf in te schakelen. Iemand die onbevangen, zonder eigen belang en onpartijdig tegenover het idee, het plan, het gevoel kan staan.

Yvonne van Barreveld heeft al vele malen in dit soort situaties als gesprekspartner mogen fungeren. Zij heeft de competentie om in een direct gesprek snel tot de kern van de zaak te komen en daarop open en direct feedback te geven. Ook kan zij helpen bij het structureren en ordenen van gedachten en gevoelens, mentaal organiseren. De ideeën en gevoelens krijgen betekenis en komen ten opzichte van elkaar in verband te staan. Het helpt u om een weloverwogen beslissing te nemen. Wat u in de komende periode gaat doen. U kunt uw idee realistisch tot uitvoering laten komen. Of u komt tot het inzicht dat uw idee op dit moment niet reëel of haalbaar is. U bepaalt zelf wat u met de uitkomst doet. Bij de mentale organisatie wordt u geholpen, daarna is de keuze aan u!