Feedback gesprek

U wilt op een zakelijke en pragmatische manier feedback op uw omstandigheden of plannen? Op een andere manier werken, een wijziging doorvoeren, medewerkers anders betrekken of organiseren? U wilt daar onpartijdig over praten of uw ideeën spiegelen.

Dit zijn zaken waarover u mogelijk met iemand wil praten, voordat de ideeën worden besproken met de overige betrokkenen. Of u wilt een onbevangen mening en directe reactie op uw plannen.

Het klankbord dat u nodig heeft kan onafhankelijk en op efficiënte wijze worden ingevuld door Yvonne van Barreveld. Zij kan snel tot de kern van de zaak komen en daarbij open en directe feedback geven. Haar reactie geeft u de terugkoppeling die u nodig hebt om het vervolgtraject in te kunnen gaan. Om uw eigen doelstelling helder te krijgen of een betere beslissing te kunnen nemen.

Hiervoor wordt een interactief gesprek gevoerd. U geeft informatie, vanuit uw plannen of ideeën en antwoorden op de vragen van Yvonne. Zij voorziet u direct van feedback op deze informatie.
De meest geschikte locatie en de benodigde tijd kan in onderling overleg worden bepaald.

Wilt u kennismaken met Yvonne van Barreveld, of een afspraak maken voor een feedback gesprek, bel haar op 06 50 25 43 35. Of neem contact met haar op via het contactformulier.