Puur Praktisch!

Bent u altijd uw autosleutels kwijt? Komt u altijd te laat op een vergadering omdat u de benodigde stukken nog bij elkaar moest zoeken? U staat al bij uw fiets maar uw kinderen zoeken nog naar hun bibliotheekkaart?

Dan is Puur praktisch! iets voor u!

Een overzichtelijk, handzaam boekje met veel korte tips van professional organizers voor thuis en op kantoor.

De onderwerpen?

Voorkant Puur Praktisch!

  • Snel terugvinden begint bij goed opbergen
  • De kunst van het opruimen
  • Slim met tijd omgaan, levert tijd op
  • Bewust omgaan met uw energie
  • Structuur in wonen en werken
  • Wegwijs in de (persoonlijke) administratie
  • Het gemak van de computer
  • Handige hulpmiddelen

Wat is een professional organizer?

Bladzijde in Puur Praktisch!Een professional organizer is iemand die praktisch advies levert en concrete hulp biedt bij het inrichten van woon- en werkruimtes, het efficiënt indelen van tijd en optimaal benutten van energie. Hiermee helpt een professional organizer de cliënt dié keuzes te maken die hem of haar in staat stelt structuur aan te brengen in de manier van denken en werken. Door effectiever om te gaan met ruimte en middelen krijgen mensen meer grip op hun leven.

Hoe krijg ik Puur praktisch! in mijn bezit?

Puur praktisch! Tips van professional organizers voor thuis en op kantoor is een uitgave van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers en is uitsluitend via leden van de NBPO verkrijgbaar.
Puur Praktisch (2e druk,  ISBN 90-77912-02-7) kost € 6,25. (Inclusief BTW, exclusief verzendkosten)
U kunt het boekje bestellen door € 8,75 over te maken op IBAN:
NL49 INGB 0005 0379 00 ten name van Profinta, te Houten.
Vermeld bij de omschrijving uw adres!
Het boekje wordt na ontvangst van uw betaling en adres, per post toegezonden.


Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen met Profinta.